Toekomst van de pulsvisserij in de Waddenzee

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het EVF project Uitvoeringsprogramma Brede Visie duurzame visserij in de Waddenzee . Het rapport beschrijft de bevindingen van de verkenning Toekomst van de pulsvisserij in de Waddenzee. Het onderzoek is ook relevant voor pulsvisserij in de internationale Waddenzee en de Noordzeekustzone.

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: Wat is de (potentiële) bijdrage van de garnalenpuls om te komen tot een gezonde garnalenvisserij en een rijke (Wadden)zee?

Drie thema’s zijn hiervoor onderzocht:

  1. Wat is de ecologische meerwaarde van de garnalenpuls?
  2. Wat is de economische meerwaarde?
  3. Wat is de praktische inpasbaarheid van de techniek op de Waddenzee?

Het rapport is opgesteld op basis van literatuurstudie, interviews en gesprekken met betrokkenen.