Presentatie - Effecten Elektrische Pulsen

Presentatie 'Effecten Elektrische Pulsen' door Maarten Soetaert, Hans Polet, Bart Verschueren Annemie Decostere, Koen Chiers tijdens de thema-ochtend Garnalenvisserij op 23 mei 2014.

Product van de Universiteit van Gent en het Belgisch Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO).