Brandstofbesparing 75% - Energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk kotter)

Onderzoek door C. Taal, A. Klok en M.N.J. Turenhout. Dit onderzoek is mede gefinancieerd door het Europees Visserij Fonds (EVF) in het kader van Investering in duurzame visserij.

Na het jaar 2007 zijn verschillende innovaties op het gebied van vistuigen toegepast bij de Nederlandse platvissector (boomkor). Een gemiddeld brandstofverbruik voor 2007 van 10.000 liter per zeedag was min of meer gebruikelijk. Na 2007 zijn vistuigen (oa SumWing en PulsWing) ontwikkeld en in gebruik genomen die het brandstofverbruik fors hebben doen afnemen tot rond 3.750 liter per zeedag bij de TX36. Bij het project 75% brandstofbesparing is gekeken of het brandstofverbuik van de TX36 nog eens 1.250 liter per zeedag kan afnemen, door te kijken naar efficiƫntieverbeteringen op het gebied van warmtehuishouding, energiemanagement, aanpassing aan de vislijn met e- kabel, het hoofdmotorgebruik (met behulp van een generator), mogelijke aanpassingen aan de schroef in combinatie met (reductie) op de keerkoppeling en de tunnel.

Verbeteringen in schroef in combinatie met (reductie) op de keerkoppeling en de tunnel (besparing van 2.250 liter per week), trekontlasters (besparing van 700 liter per week) en het energie management systeem (besparing van 600 liter per week) blijken bij de TX36 de onderdelen waar de meeste besparing behaald kan worden. In totaal kan per week door de verschillende efficiƫntieverbeteringen 4.162 liter (1.041 liter per zeedag) bespaard worden. De bijbehorende investering hierbij bedraagt 490.530 euro. De besparing door efficiƫntieverbetering leidt tot een jaarlijkse brandstofbesparing van 208.100 liter per jaar. Bij een gemiddelde brandstofprijs van 0,62 euro komt dit neer op een besparing van 129.022 euro per jaar. De terugverdientijd (bij gelijkblijvende brandstofprijzen) van de investeringen komt hierbij neer op iets meer dan 38 maanden.

Het totaal brandstofverbruik per zeedag komt na het project 75% brandstofbesparing uit op 2.710 liter.